عنوان پروژه

نمونه های طراحی بنر چاپی

  • نام برند: چرمیران

  • حوزه کاری: فروش محصولات چرم

توضیحات پروژه

نمونه ای از طراحی بنر تبلیغاتی برای بزرگترین فروشگاه چرم در شرق کشور

پروژه های مشابه