عنوان پروژه

وب سایت رسانه روانشناسی بعلاوه زندگی

  • نام برند: رسانه بعلاوه زندگی

  • نوع قالب: آماده

  • حوزه کاری: روانشناسی

  • لینک وب سایت: bealavehzendegi.ir

توضیحات پروژه

بعلاوه زندگی یکی از زیر مجموعه های بعلاوه، در حوزه روانشناسی میباشد که به زودی به یک قطب در حوزه رسانه های آموزشی مشاوره ای روانشناسی تبدیل خواهد شد.

پروژه های مشابه