مقالات آموزشی

ارایه گزارش و بهبود کمپین تبلیغاتی

ارایه گزارش و بهبود کمپین تبلیغاتی

ارایه گزارش کمپین اجرا شده و بهبود آن

اجرای کمپین تبلیغاتی

اجرای کمپین تبلیغاتی

اجرای کمپین تبلیغاتی در بسترهای تلگرام، اینستاگرام، اپلیکیشن و سایت

طراحی 360 کمپین های تبلیغاتی

طراحی 360 کمپین های تبلیغاتی

طراحی کمپین های اختصاصی تبلیغات در بسترهای مختلف (مانند: وب سایت، تلگرام، اینستاگرام، اپلیکیشن و …)

تعیین اهداف، بودجه بندی و ایده پردازی

تعیین اهداف، بودجه بندی و ایده پردازی

تعیین هدف، بودجه بندی و ایده پردازی در ن.ع محتوا، روش انتشار تبلیغات برای کمپین های مختلف