مقالات آموزشی

تعیین پرسونا

تعیین پرسونا

تعیین جدول پرسونای مخاطبین با توجه به ویژگی های مختلف

طراحی مارکتینگ پلن

طراحی مارکتینگ پلن

ارائه پلن های بازاریابی در فضای دیجیتال با هدف برندینگ، افزایش مخاطب و یا افزایش فروش

طراحی پلن محتوا

طراحی پلن محتوا

پلن محتوای رسانه‌ها بر اساس هدفگذاری کار و کسب، تقویم محتوا و یا جدول زمانبندی

طراحی پلن رشد

طراحی پلن رشد

ارائه پلن رشد رسانه ها با توجه به پرسونای مخاطبین و مدل درآمدی

تحلیل رقبا

تحلیل رقبا

بررسی جامع رقبا، بازار هدف و نحوه فعالیتشان در رسانه ها

بررسی رسانه ها

بررسی رسانه ها

بررسی پیج، کانال، اپ، سایت و ارائه نقاط ضعف و قوت و راهکارهای بهبود در وضعیت رسانه

طراحی و تعیین بیزینس مدل

طراحی و تعیین بیزینس مدل

تعیین مدل کسب و کار و اطلاع از استراتژی های متفاوت در هر مدل

آنالیز کار و کسب

آنالیز کار و کسب

بررسی بیزینس مدل های درآمدی، بررسی چالش‌ها ارایه راهکاری مرتبط با کسب و کار