مقالات آموزشی

طراحی پلن‌های بازاریابی و تبلیغات

طراحی پلن‌های بازاریابی و تبلیغات

ارائه پلن‌های بازاریابی و تبلیغات با اهداف برندینگ، آگاهی‌رسانی، جذب سرنخ، افزایش مخاطب، افزایش فروش و…

طراحی پلن‌های محتوایی

طراحی پلن‌های محتوایی

پلن محتوای رسانه‌ها بر اساس هدفگذاری کار و کسب، تقویم محتوا و یا جدول زمانبندی

طراحی پلن‌های رشد

طراحی پلن‌های رشد

ارائه پلن رشد رسانه‌ها با توجه به پرسونای مخاطبین و مدل درآمدی

طراحی و تعیین مدل‌های درآمدی و هزینه‌ای

طراحی و تعیین مدل‌های درآمدی و هزینه‌ای

بررسی مدل‌های درآمدی، چالش‌ها و ارائه راهکارهای مرتبط با کار و کسب

تحلیل رقبا

تحلیل رقبا

بررسی جامع رقبا، بازار هدف و نحوه فعالیتشان در رسانه ها

بررسی رسانه ها و تعیین پرسونا

بررسی رسانه ها و تعیین پرسونا

بررسی پیج، کانال، app، سایت و ارائه نقاط ضعف و قوت و راهکارهای بهبود در وضعیت رسانه و تعیین جدول ...

طراحی و اجرای فرایندها، چارت و الگوهای سازمانی

طراحی و اجرای فرایندها، چارت و الگوهای سازمانی

بررسی و خلق چارت و فرایندهای سازمانی در جهت استقرار مدیریت سیستمی

آنالیز کار و کسب

آنالیز کار و کسب

بررسی و تحلیل جامع مدل کار و کسب شما و بخش های مختلف سازمان، مجموعه و فروشگاه شما