مقالات آموزشی

طرح تسهیل کسب و کارها و صدور مجوز

طرح تسهیل کسب و کارها و صدور مجوز

در نسخه جدید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار علاوه بر حذف ظرفیت از آزمون وکالت، درصد قبولی ...

اخبار