عنوان پروژه

فروشگاه پوشاک آنلی

  • نام برند: پوشاک آنلی

  • نوع قالبی: ترکیبی

  • حوزه کاری: پوشاک

توضیحات پروژه

طراحی قالب، تولید محتوا، مدیریت و رشد فضای دیجیتال فروشگاه پوشاک آنلی ، ارائه مناسب ترین کیفیت پوشاک در طرح و رنگهای متنوع

پروژه های مشابه