عنوان پروژه

کارخانه ی لبنیات و بستنی شاویس و دیهور

  • نام برند: کارخانه ی بستنی و لبنیات شاویس و دیهور

  • نوع قالب: ترکیبی

  • حوزه کاری:عرضه کننده بستنی

توضیحات پروژه

طراحی قالب، تولید محتوا، مدیریت و رشد فضای دیجیتال برند کارخانه ی بستنی و لبنیات شاویس و دیهور

پروژه های مشابه