مقالات آموزشی

کارآفرینان معروف ایرانی را بیشتر بشناسید

کارآفرینان معروف ایرانی را بیشتر بشناسید

پیر امیدیار کارآفرین معروف ایرانی یکی از کارآفرینان معروف ایرانی که ثروت او به 11 میلیارد دلار میرسد. بنیانگذار و ...

آموزش ها