مقالات آموزشی

تصویب طرح صیانت از فضای مجازی مجلس

تصویب طرح صیانت از فضای مجازی مجلس

به نظر می رسد طرح صیانت از فضای مجازی که در ۱۴ صفحه و در مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ با تصویب جلسه ...

اخبار