مقالات آموزشی

کارآفرینان معروف ایرانی را بیشتر بشناسید

کارآفرینان معروف ایرانی را بیشتر بشناسید

پیر امیدیار کارآفرین معروف ایرانی یکی از کارآفرینان معروف ایرانی که ثروت او به 11 میلیارد دلار میرسد. بنیانگذار و ...

آموزش ها
ایجاد کسب و کار موفق: ترفند ها و روشها

ایجاد کسب و کار موفق: ترفند ها و روشها

تجارت و کسب و کار به سرعت در حال تجربه تغییرات زیادی در جهان است؛ به دست آوردن موفقیت و ...

آموزش ها