عنوان پروژه

انتشارات نسل یاسان

  • نوع قالب: ترکیبی

  • خدمات جانبی: دارد

  • حوزه کاری کارفرما: انتشارات تخصصی

توضیحات پروژه

طراحی 0 تا 100 قالب و پالت رنگی و مدیریت فضای مجازی برند نسل یاسان، یکی از معتبرترین انتشارات در حوزه کودک و نوجوان و روانشناسی کوچینگ

پروژه های مشابه