عنوان پروژه

موسسه کوچینگ و راهبری رای مانا

  • نوع قالب: ترکیبی

  • خدمات جانبی: دارد

  • حوزه کاری کارفرما: کوچینگ

توضیحات پروژه

طراحی قالب و مدیریت فضای مجازی برند رای مانا، موسسه ایی مرتبط با کوچینگ زندگی و سازمانی مبتنی بر روانشناسی

پروژه های مشابه