عنوان پروژه

رسانه ورزشی بعلاوه سالن

  • نام برند: بعلاوه سالن

  • نوع قالب: ترکیبی

  • حوزه کاری: رسانه ورزشی

  • خدمات جانبی: دارد

توضیحات پروژه

طراحی 0 تا 100 قالب و مدیریت رسانه ورزشی بعلاوه سالن که یکی از رسانه های پرمخاطب ورزشی می باشد.

پروژه های مشابه