عنوان پروژه

رسانه روانشناسی بعلاوه زندگی

  • نام برند: بعلاوه زندگی

  • نوع قالب: ترکیبی

  • حوزه کاری: رسانه روانشناسی

  • خدمات جانبی: دارد

توضیحات پروژه

رسانه روانشناسی بعلاوه زندگی یکی از رسانه های فعال در زمینه روان شناسی می باشد که با توجه به پرسونای مخاطب طراحی قالب و پالت رنگی مناسب انجام شده است.

پروژه های مشابه