مقالات آموزشی

چگونه برنامه بازاریابی (Marketing Plan) بنویسیم؟

چگونه برنامه بازاریابی (Marketing Plan) بنویسیم؟

شروع فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری همیشه با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی همراه است. در دنیای امروز بقای سازمان‌های اقتصادی در ...

آموزش ها بازاریابی
10 ویژگی مهم یک بازاریاب حرفه ایی

10 ویژگی مهم یک بازاریاب حرفه ایی

کسب و کارهای حرفه ایی و موفق کمی پیدا میشود که یک بازاریاب حرفه ایی و قوی نداشته باشند. داشتن ...

آموزش ها
تحقیقات مهم برای بازاریابی

تحقیقات مهم برای بازاریابی

تحقیقات بازار یکی از بهترین روش ها جهت پیدا کردن بینش نسبت به مشتریان و رقیبان در کسب و کار ...

آموزش ها